Yrsel

Förekommer ofta i livet. Det kan vara normala orsaker men vanliga åkommor för oss är kristallyrsel som skall bedömas och kontrolleras. Detta är en så kallad godartad lägesyrsel. Ger testerna positiva svar fungerar oftast behandlingen och man blir momentant bättre. Fysiska orsaker förekommer såsom spända muskler. Detta ger sämre blodgenomströmning och därmed sämre syresättning till muskeln. Rörligheten i muskeln blir dålig och musklerna koordinerar fel, vi felbelastar och spänner oss. Balansorganen får inte sin normala stimuli om du inte rör dig rätt och vi blir yra.

Behandlingar kan vara manövermobilisering för kristallyrseln, akupunktur, att mobilisera musklerna i nacke-skuldra passivt och aktivt. Blodtrycket kan vara för högt eller lågt och behöver kontrolleras. Ibland behöver din vårdcentral kopplas in och många som söker är väl utredda men behöver hjälp med behandling.

Ta kontakt eller boka tid!

Du är alltid välkommen att kontakta mig om du har frågor eller funderingar.
Jag svarar så snabbt jag kan.
Du kan också boka tid direkt. det behövs ingen remiss för att boka.

Kontakta oss